Simhallen i Edsbyn

Inredning

Här beskriver jag vad en inredningsarkitekt gör och hur det kan gå till om du någon gång behöver anlita en inredningsarkitekt. Jag visar även några referens-uppdrag lite längre ner på sidan.
 

anlita en inredningsarkitekt

På ett inledande möte är det bra att ha med en referensgrupp med personer från olika delar av verksamheten, då de kan ha frågor till mig eller synpunkter på det aktuella projektet. Därefter görs en sammanställning av förutsättningarna och jag tar fram ett förslag som också kan innehålla alternativa lösningar för projektet.

Förslaget presenteras sedan med ritningar, illustrationer, kulör- och materialprover samt eventuella produktbilder. Det går också att få fram provmöbler om önskemål finns.
När förslaget godkänts av referensgruppen görs ett förfrågningsunderlag med möbleringsplan, kulör- och materialförteckning, samt förteckningar för lös inredning m.m.

Mitt arbete görs alltid i nära samarbete med dig som kund.

Lös inredning

 • Framtagande av planskisser/möbleringsplaner
 • Förslag till ny lös inredning såsom möbler, textilier och armaturer
 • Specialanpassad ny inredning
 • Inventering av befintlig inredning
 • Program för ny placering av befintlig inredning, inklusive eventuell omklädsel m.m.
 • Skyltprogram med rumsskyltar och hänvisningsskyltar
 • Kulör- och materialförslag
 • Förslag till utplacering av befintlig eller ny konst

Fast inredning

 • Skrivar- och kopieringsstationer
 • Pentryinredningar/Kök
 • Receptionsdiskar
 • Övriga specialinredningar
 • Skyltprogram

Tillgänglighet

 • Det finns lagar och regler för tillgänglighet i offentliga lokaler, vid om-, till- och nybyggnation av flerbostadshus, på arbetsplatser och allmänna platser m.m.
  De är till för att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor.
  De olika regelverken beskriver och ställer krav på tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga.

  Hus o lada projekterar efter dessa regler och kan hjälpa till med allt från enkelt avhjälpta hinder till tillgänglighetsgranskning av handlingar i olika projekteringsskeden. 

Miljö

 • Att välja goda material med hjälp av en miljödatabas som kontrollerat produkters innehåll och miljöpåverkan är en självklarhet för Hus o lada.
 • Hus o lada tipsar gärna om produkter med låg miljöpåverkan.

Uppdrag

Alfta Sim- och Sporthall

Byggfärgsättning

Privatkök

Specialinredning

Om inget annat anges är fotografierna tagna av Hus o lada.

Simhallen i Edsbyn

Konstväxtrarrangemang

Bilderna är från simhallen i Edsbyn.
Då levande växter kan ha svårt att klara simhallsmiljö, kan konstväxter vara ett alternativ. Önskemålet var att få in lite värme och trivsel i simhallen och det gjorde vi genom att ta in element av björkträ och grönska. Kombinationen, björkstammar och konstväxter blev given.
En lokal specialsnickare, Mats Johansson på Helsinge Inredning AB, tillverkade konstväxt-arrangemangen och inklädnaden till fontänen, som jag tagit fram skisser till.
Det fanns också ett behov av anslagstavlor och dessa gjordes i grafitgrå Bulletin Board från Forbo linoleum. Ett antal caféstolar och bord skapade plats för vila och samtal.  
Stenarna som smyckar fontänen hittade jag runt vår fäbodvall.