Kulörbestämning av befintlig panel

Arkitektur

Hus o lada kan hjälpa till med att ta fram handlingar för bygglov, så som måttsatta ritningar med planer, fasader och sektioner, eventuella detaljer och förteckningar med kulör- och materialval.
Nedan redovisar jag lite av vad mitt arbete innehåller samt några referensobjekt.

Bygglovsansökan

 • Inventering och måttagning av befintligt hus, vid en om- eller tillbyggnad
 • Måttsatta ritningar med planer, fasader och sektioner samt eventuella detaljer
 • Förteckning med kulörval
 • Förteckning med materialval

Enkelt avhjälpta hinder

För att utreda om din lokal eller arbetsplats är tillgänglig för personer med någon funktionsnedsättning kan du kontakta Hus & lada. Jag är certifierad sakkunnig av tillgänglighet, TIL 2. En komplett lista på certifierade sakkunniga hittar du på Boverkets hemsida under "Hitta cerifierade personer".
www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/


Hus o lada projekterar inredning med stor vikt på tillgänglighet enligt gällande regler och krav,
såväl vid nyproduktioner som vid ombyggnationer.
Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas till och i lokaler dit allmänheten har tillträde samt på allmänna platser. Reglerna i Boverkets föreskrifter gäller retroaktivt.
Exempel på enkelt avhjälpta hinder:

 • Mindre nivåskillnader eller trappsteg
 • Höga trösklar
 • Avsaknad av ledstänger
 • Tunga dörrar
 • Dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade
 • Dålig belysning
 • Dålig ljudmiljö
 • Bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering
 • Bristande utformning av orienterande skyltning
 • Avsaknad av teleslinga eller annan teknisk lösning i receptioner m.m.
 • Bristfällig skyltning
 • Brister i utformning och placering av fast inredning.

projekt

Ljusnanhuset och "Gula huset" i Bollnäs

Ny färgsättning på två husfasader

Foto: Ola Svärdhagen

Bygglovshandlingar

Utbyggnad - privat villa

Hälsingegården Pallas

Ny färgsättning - Farstu

Närsjukhuset i Ljusdal

Byggfärgsättning - LAB / Blodgivningen

Hudiksvalls sjukhus

Byggfärgsättning - Röntgenavdelningen på Hudiksvalls sjukhus

Om inget annat anges är fotografierna tagna av Hus o lada.   

ovanåkers kommun

Vox Cultura - bibliotek och museum.
Här gjordes inventeringar av befintlig inredning i både museets och bibliotekets lokaler, jag projekterade planlösning, byggfärgsättning, specialinredning samt lös inredning.
Jag var ansvarig inredningsarkitekt i projektet och fungerade som underkonsult åt Mondo arkitekter AB i Falun som ritade om- och tillbyggnaden.
Edsbyns museum/Hembygdsföreningen i Ovanåker får nya lokaler med specialritad inredning och anpassade utställningsrum så som ett klassrum som de kunde se ut i slutet av 1800-talet.

Bilder tagna under inflyttningen.